Lumina™ – förbättring genom medvetenhet

Lumina™ erbjuder performance benchmarking som förvandlar revisionsdata till affärsmöjligheter. Med hjälp av analys av Big Data får företagen en unik inblick i prestationsförmågan och effektiviteten av deras ledningssystem.

Light split in cube

Verktygen i Lumina™ ger en direkt insikt om hur väl ert ledningssystem fungerar. Jämför och utvärdera er övergripande prestation, identifiera vägen till förbättring och ta fram beslutsunderlag. Se hur ni står er jämfört med konkurrensen och förstå vilka riskområden som finns för varje standard och bransch 

Insikten som du får ta del av kommer från analysen av avvikelser från revisioner hos 70 000 kunder över hela världen. Lumina analyserar informationen som finns gömt i ert företags revisionsdata och ger er möjlighet att jämföra er organisation med tusentals andra runt om i världen. Analysen bygger på fler än 2,2 miljoner avvikelser i vår databas (år 2020), som växer med 350 000 avvikelser varje år. 

Den uppgraderade versionen av Lumina erbjuder er ännu mer. Med tillgång till statistik över brister för varje bransch kan ni jämföra ert ledningssystem med en större referensgrupp. Ni får också tillgång till högkvalitativ statistik på brister relaterade till valfri standard som ni har nytta av när ni ska utöka er ledningssystem till fler eller nya standarder. 

Lumina™ är kostnadsfri för DNV:s kunder. Informationen på översiktsbilden online kan enkelt kompletteras med ytterligare rapporter. Lumina ger er kunskap om vad ska förbättras och om ni håller måttet. 

Kontakta oss